Vänligen läs det senast medlemsbrevet (Vinter 2017/2018) innan ni tar kontakt med ev. frågor.