Onsdagen den 16/8 kommer vattnet att stängas av
mellan 08:00-16:00 pga byte av vattenledning.
Detta gäller hela föreningen.