Vi värnar om ert välmående och påminner er därför om att gå försiktigt eller att använda broddar nu när det är så halt.