Kallelse till stämman ligger nu i era brevlådor
Stämman äger rum den 20 Maj klockan 18.00
Plats: Föreningslokalen på Gladiolusgatan 2 C

Väl Mött
Mikael S