Stort TACK till alla som deltog på städdagen! Väl kämpat allesammans!

Väl mött
Styrelsen