Det är inte tillåtet att ställa glas och annat skräp vid tunnorna som inte hör till dessa.
Det blir en onödig kostnad för oss när vi inte sorterar rätt eller bara dumpar skräp utanför tunnorna
som inte hör dit. Glasåtervinning finns innan Cirkle-K och på Nygatan