BRF Lyckegårdens Information/Regler

Här kommer lite information från föreningen som kan vara bra att veta bl a om vilka regler som gäller men även vanliga frågeställningar.

Som bostadsrättsmedlem är man själv ansvarig för sin lägenhet egentligen på alla sätt och vis. En tumregel är att allting som är synligt på insidan ansvarar medlemmen för, t ex golv, väggar, badrum, kök osv. Undantag till detta är t ex element och elementrör, fönster och ytterdörr. För dom som har altan/balkong så är medlemmen även ansvarig där dock bara till viss del. T ex får man inte måla om i någon annan färg runt fönstren, men det är inte föreningens ansvar att måla om överhuvudtaget. Det innebär alltså att behövs det målas om så får medlemmen bekosta detta själv men man har bara att välja på att måla om i samma färg som tidigare.

Önskar man bygga om inne i sin lägenhet har vi normalt inget att anmärka på. Men varje medlem är själv ansvarig för att undersöka om t ex väggar är bärande, om man behöver ha byggnadstillstånd eller liknande. Alla installationer skall vara utförd av behörig hantverkare, t ex elektriker eller rörmokare. Varje medlem är ansvarig för sina egna installationer. Föreningen tillåter inte att man gör justeringar på t ex element eller elementrör, osynliga vattenrör eller fönster. För att ändra något av detta behöver man tillstånd från oss.

Läs mer om detta i våra stadgar.

Andrahandsuthyrning

Föreningen tillåter andrahandsuthyrning om anledning finns. Om man t ex provbor med partner, arbetar på annan ort eller liknande. Ansökan måste godkännas av styrelsen. Vi godkänner normalt bara andrahandsuthyrning i upp till 1 år.

Tvättstugan

Det finns en tvättstuga i vardera huskropp. Endast medlemmarna/hyresgästerna som bor i huskroppen har rätt att tvätta i den tvättstugan. Strömmen till tvättmaskinerna slås på kl 08.00 och av kl 20.00. Efter varje tvättpass har man 1 timme på sig att torka i torkrummet och strömmen slås av kl 21.00. Vänligen tänk på att torka av golv och maskiner efter er. Städning av tvättstugorna ingår inte i städavtalet som vi har.

Det är inte tillåtet att tvätta mattor i tvättmaskinerna.

Grillning

Vi har en stor grillplats i mitten av gården, där ska all grillning ske. Föreningen har grillar som alla får använda, alternativt kan man ta med egen. Det är givetvis viktigt att hålla rent och snyggt, samt ta bort sin egen grill när man är klar. OBS: ingen grillning på balkonger/uteplatser eller övriga ställen är tillåten.

Sopor/sopsortering

Vid parkeringsplatsen mot Gladiolusgatan finner ni återvinningsstationen. Här kan vi slänga papper, kartong, metallförpackningar osv. Glas finns att slänga i glasåtervinningen borta vid Circle K. Allt annat skräp är man själv ansvarig för att köra till återvinningscentralen. Det är alltså inte tillåtet att ställa gamla saker i källargångarna eller att lämna i påsar utanför sopstationerna. Sophämtarna tar inte hand om detta utan det får föreningen bekosta bortforsling av. Kan vi spåra något till en speciell lägenhet kommer vi att vidarefakturera kostnaden för att forsla bort sakerna. Kostnaden ligger på som minst 1 500 kr. Boende i Mölndal har access till kommunens Återvinningscentraler (ÅVC). Inpassering sker med ditt körkort. Alternativt väntar ni med att slänga sakerna tills containern vi ställer ut två gånger om året har kommit.

Påsar till matavfall finns i barnvangsrummen till respektive trapphus. Det fylls på så fort vi får fler påsar.
Sen när miljöhuset är färdigt så kommer alla påsar att hämtas där. Baazgatan 1A får hämta i Baazg 3A och Gladiolusgatan 2C hämtar i Gladiolusg 2B

Försäkring

Alla medlemmar är ansvariga för att ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Har man inte det kan man bli personligt ansvarig för all skada som orsakas fastigheten och det är en diskussion vi gärna vill undvika.

Avgifter/hyror

Avgifts- och hyresavisering sker kvartalsvis med en faktura per månad. Varje månads faktura skall vara betald senast den sista varje månad.

Tv och bredband

Telia är vår leverantör av digital-tv. Vi har via föreningen tillgång till 24 kanaler, Telias kanalpaket Lagom. Ytterligare kanalpaket kan beställas av varje enskild person. Bredband (700–1 000 Mbit) levereras av Ownit och finns fritt tillgängligt i Bredbandsbolagets gamla uttag.

Parkeringsplats

Kostnad per månad: Vanlig P-plats 250 kr, El-plats 450 kr, Garage 700 kr . Kontakta oss för att hyra P-plats eller garage.
Besöksparkering finns ute på Baazgatan.