Hej
Efter en genomgång av protokollet från den Ovk som genomfördes i början på året
så kommer vi i styrelsen behöva komma hem till några av er.
Detta pga att i vissa fall har arbetet inte kunnat utföras så som det var beställt.
Vi i styrelsen kommer att kontakta er som berörs av detta med förslag på ett par datum
där vi kan komma.

Med vänlig hälsning,
Mikael S