Påsar till matavfall finns i barnvagnsrummen till respektive trapphus. Det fylls på så fort vi får fler påsar.
Ni på Baazgatan 1A får hämta i Baazg 3A och ni på Gladiolusgatan 2C hämta i Gladiolusg 2B