Måndagen den 18/12-23 påbörjades arbetet med den tillfälliga källsorteringsstationen nere vid den vi har idag. Där även matavfall nu ska källsorteras. Vi har mer informationsblad och matavfallspåsar som vi kommer dela ut och från och med årsskiftet måste alla sortera sitt matavall. Om ni behöver en hållare till matavfallspåsarna så kontakta styrelsen omgående via mail eller lapp i föreningens brevlåda på Baazgatan 1A