Integritetspolicy

Syfte med policyn

Vi värnar om din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar data som du delar med dig av genom den här hemsidan.

Syftet med insamlingen av data

När du fyller i formulär på vår hemsida så skickas den informationen till oss för att vi ska kunna kontakta dig i ditt ärende. Informationen lagras inte i något annat syfte och skickas inte vidare till tredje part.

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Per Fredriksson, styrelsen@brflyckegarden.se

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av BRF Lyckegården och att få ett utdrag om vilka uppgifter av dig som vi behandlar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Kontakta oss och vi kommer att besvara dina frågor så snart som möjligt. Sekretesspolicyn kan komma att uppdateras löpande. Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se. Du har även rätt att bli glömd/få dina data raderade. Kontakta oss gällande det.