Som ni kanske märkt så har det förekommit grävarbeten längst in på Gladiolusgatan vid 6C. Det är ett dräneringsrör som satt igen sig och behöver bytas ut. Detta kommer medföra att entrén till 6C behöver grävas upp och vidare ned längs fasaden. Boende som påverkas av detta kommer få ytterligare information. Arbetet beräknas starta i början av april.