Gästparkering

Vi har nu 4 st gästparkeringar som du som medlem kan erbjuda dina gäster.

Skriv ut det här dokumentet och gör så här:

1. Fyll i övre och undre delen av dokumentet.

2. Nedre delen klipps av och läggs i föreningsbrevlådan på Baazgatan 1.

3. Övre delen läggs i framrutan på bilen.

Regler:

• Tillståndet är giltig i 3 dygn
• Giltigt på platserna 90, 91, 92 och 93
• Giltigt tillstånd garanterar inte tillgång till en ledig plats
• Det är viktigt att du skriver tydligt!
• Endast för tillfällig parkering (max 3 per månad och bostadsrätt)

Parkerade bilar där inte reglerna har åtföljts kommer att bötfällas i vanlig ordning.