Vi önskar härmed att bjuda in samtliga medlemmar
och hyresgäster till en gemensam gårdsfest på
Lördagen den 7:e september, kl. 16:00

Vi samlas på innergården och det kommer att
bjudas på mat och dryck under hela kvällen,
samt underhållning av trubadur!

Anmälan sker på styrelsen@brflyckegarden.se
eller via lapp i föreningens brevlåda. Vänligen
uppge hur många vuxna och barn som kommer
från varje lägenhet.

O.S.A senast den 1/9

Välkomna till en trevlig kväll!