Nu finns det nya ordningsregler angående bokningar och användning av föreningslokalen på bokningssidan.
Vi har öppnat upp för att kunna boka ett år framåt men då med max 2 aktiva bokningar åt gången.
Välkommen med bokningar