I år blir det inte riktigt som vanligt, men vi skulle fortfarande behöva hjälpas åt med lite städning, målning och plantering.

Vi samlas ute på gården kl. 10:00 och delar som vanligt upp oss i grupper och fördelar sysslorna. Givetvis kan man passa på att ordna med sina egna saker (förråd, balkong, altan, o.s.v)

Sedan finns det möjlighet att ställa frågor inför årsstämman, samt att träffa valberedningen – ta chansen!

Dessvärre kommer det inte bli någon grillning eller annan matservering, hoppas ni kan ordna detta själva.

Vi ser fram emot att träffa alla som känner sig friska, vi håller också ett gott avstånd till varandra under dagen.

Container för skräp finns tillgänglig.