Kallelse till stämman har delats ut till samtliga medlemmar, i deras postboxar. Årsredovisningen finns tillgänglig här på hemsidan (under Styrelseinfo) och kommer sedan efter stämman att delas ut fysiskt. Kopior kommer också att finnas på stämman. Vi håller till på Scandic Mölndal precis som förra året. Det är viktigt att så många som möjligt kommer, så försök få med alla grannar! Välkomna!