Årsredovisningen ligger nu på hemsidan. Är det så att ni vill ha ett exemplar innan stämman så kontakta styrelsen via mail. styrelsen@brflyckegarden.se
Annars kommer det att finnas tillgängligt på stämman den 20 maj