Vi i styrelsen har tagit beslut om att göra om altanerna. I samband med att vi ändå fick riva två st så tänkte vi att det var dags att byta ut alla. Vi kommer påbörja arbetet på Baazgatan 5E och 5D enkel och dubbla och den dubbla altanen mellan 5D och 5C.  

Altanerna kommer att förlängas med 70 cm och alla stenplattor kommer att plockas bort så det blir trall på hela markytan.  

Startdatum för detta är redan 6/5.   

Ni kommer informeras när det är dags för er altan

När altanerna är färdiga så är det inte tillåtet att göra någon åverkan på dessa. Exempelvis såga i altanen eller göra en öppning ut mot gården.
Har ni frågor om vad som gäller för altanerna, vad ni får göra och inte får göra så kontakta styrelsen.  

Vi ser fram emot ett gott samarbete för att göra detta arbetet så smidigt och enkelt som möjligt för alla parter.

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen