Värme avstängd!

P.G.A akut fel på värmesystemets ventiler har vi dessvärre varit tvungna att stänga av och tömma detta. Rörfirman jobbar för fullt med att byta ut samtliga ventiler och hoppas vara klara inom några veckor så vi kan få igång värmesystemet igen. Till dess uppmanar vi alla att göra det bästa av situationen och begränsa ventilation, [...]